Bezp od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin zakupu produktów specjalnych/premium

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów specjalnych/premium w sklepie internetowym jejskep.pl
 2. Twórcą regulaminu i Organizatorem zakupów jest adrenaline.pl Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w ul. Niepodległości 57 / lokal C, 10-044 Olsztyn, właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych.

II. Zasady zakupu produktów specjalnych/premium

 1. Jeden klient może kupić w ciągu jednego dnia jedną parę wybranego produktu listy „produkty specjalne/premium”
 2. Każde zamówienie w którym będzie produkt specjalny/premium będzie weryfikowane pod kątem adresu IP i urządzenia użytkownika w celu zabezpieczenia przed sytuacją z pkt.1.
 3. Na zakup produktów specjalnych/premium nie przysługują żadne rabaty ani program lojalnościowy. Zamówienia z kodem rabatowym nie będą realizowane.
 4. Produkty specjalne/premium zawsze są sprzedawane w cenach katalogowych zgodnych z ceną sugerowaną producenta.
 5. Przy produktach specjalnych/premium obowiązuje jedynie płatność z góry. Zamówienia z formą płatności "za pobraniem" nie będą realizowane.
 6. Zamówienia internetowe w przypadku produktów specjalnych/premium, z uwagi na ich charakter, mogą być wysyłane do 7 dni roboczych po premierze.
 7. Zamówienia budzące jakiekolwiek wątpliwości obsługi sklepu internetowego pod kątem powyższych punktów, w szczególności naruszenia pkt. 2 pośrednio lub bezpośrednio, mogą zostać anulowane.

III. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności zakupów z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora: adrenaline.pl Sp. z o.o. Sp.k., ul. Niepodległości 57 / lokal C, 10-044 Olsztyn z dopiskiem „Reklamacja - Produkty Specjalne”
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji od dnia opublikowania Regulaminu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego
 4. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowe jejsklep.pl
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia: 17.01.2022 r.

pixel